DownloadТова е теста от 3ти Юни 2011г.


Упътване за използване:

Ако Ви дава грешка и не се оправя с кликане на "Ignore" може да поставите папката в C:\Test_University_new. За пускане на програмата се избира естесвено test.exe.

За "Тестов изпит"
Паролата е днешната дата + 10, например днеска сме 3ти, следователно паролата е 13. Утре ще е 14, после 15 и т.н.
След това се избира произволен студент, паролата за всеки един от тях е aaa (три пъти малко а на латиница)
След това избирате факултет, катедра, дисциплина (C++ !) и кликате на бутона "Начало".

За "Подготовка за тестов изпит"
Избира се потребител, паролата пак е aaa (на латиница, три малки букви а).
След това горе вдясно се избира бутона "Регистрация, подговотка ..." и пак факултет, катедра, дисциплина(C++) и пак начало.

За "Актуализация на тестове" (О да и това го имам :P)
Избира се произволен учител, паролата за всеки е SaaTo

За "Актуализация на основните данни" (ако искате да научите още малко за нашите учители <3)
Избира се произволен учител, паролата за всеки е SaaTo

ПП: Паролите ми бяха дадени от непознат. Доколкото разбрах май от следващата година ще го правят паролата да е факултетния номер на дадения студент (чух ги да си разговарят).

Download