АСЛС
(анализ и синтез на логически схеми)

(това са от последния път)(това са от първия път)ПИК-2

КЛИКНИ ТУК