+ Reply to Thread
Results 1 to 1 of 1

Thread: 24.02.2011 word

 1. #1
  All knowing Bloo_uni's Avatar
  Join Date
  Oct 2010
  Posts
  182

  24.02.2011 word

  word
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
  Студент
  От текущ контрол
  От изпит
  Общо
  Иванова, Ани
  24
  39
  63
  Симеонов, Илиан
  37
  40
  77
  Димитров, Марин
  23
  27
  50
  Баръмов, Димитър
  45
  42
  87
  Симеонопв, Ангел
  24
  22
  46
  Тренчева, Лиляна
  28
  35
  63
  Тинкова, Таня
  36
  27
  63
  Станкова, Нина
  38
  42
  80
  Станков, Румен
  30
  34
  64
  Тонев, Румен
  28
  32
  60
  Пепев, Траян
  46
  48
  94
  Панков, Ангел
  38
  41
  79
  Иванов, Живко
  31
  29
  60
  Средна стойност
  32,92
  35,23
  68,15

  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
  y=[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]
  Величина
  Име
  Означение
  Определние
  Дължина
  Маса
  Време, интервал от време
  Термодинамична температура
  Лице на повърхнина
  Обем
  Скорост


  Ускорение

  Период
  Честота на периодичен процес
  Ъглова честота
  Сила
  Момент на сила (въртещ момент)
  Работа
  Енергия
  Мощност

  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif[/IMG]
  m
  t
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif[/IMG], [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif[/IMG]
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif[/IMG], A
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.gif[/IMG]
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif[/IMG]


  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.gif[/IMG]
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif[/IMG]
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.gif[/IMG]
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.gif[/IMG]
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.gif[/IMG]
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.gif[/IMG]
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.gif[/IMG], A
  W, E
  P, N
  Основна в SI
  Основна в SI
  Основна в SI
  Основна в SI
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.gif[/IMG]
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.gif[/IMG]
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image040.gif[/IMG]
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image042.gif[/IMG]
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.gif[/IMG]=1/[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif[/IMG]
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.gif[/IMG]=2[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image044.gif[/IMG]
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image046.gif[/IMG]
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image048.gif[/IMG]
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image050.gif[/IMG]
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image052.gif[/IMG]
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/student/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.gif[/IMG]


  Attached Files

+ Reply to Thread

Similar Threads

 1. kyrsova rabota word
  By Bloo_uni in forum ПИК - 2част (MS Office)
  Replies: 0
  Last Post: 15-03-2011, 01:53 PM
 2. 10.03.2011 word
  By Bloo_uni in forum ПИК - 2част (MS Office)
  Replies: 2
  Last Post: 10-03-2011, 04:44 PM
 3. 17.02.2011 word
  By Bloo_uni in forum ПИК - 2част (MS Office)
  Replies: 1
  Last Post: 17-02-2011, 04:26 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts