Лекции, дарени от преподавателя:
http://blooplace.eu/forum/files/Lectures_IE_BG.zip
*
Exam_100407_1K.doc е пример за първото контролно по време на лекции
Demo_Exam_110113.doc - за второто