за търсещите машини: Конспект по компютърна графика, 2013, КСТ, ТУ-Варна