Моля някой за помощ за две задачи на C++ .. Много ще съм благодарна на тези, които ми помогнат дори и малко.

Задача 1:
Да се напише програма, работеща със структура за данните на работник:
име, ЕГН, длъжност, година на постъпване на работа.Да се въведат данните на двамата работника и се определи по колко години стаж във фирмата има всеки от тях.Кой от тях е с по-голям стаж?
Задача 2:
В едномерни масиви въведете данни за два ъгъла и радиус на описаната окръжност на К на брой триъгълника, където броя К се въвежда от клавиатурата и трябва да е 8<K<20. Да се направят проверки за коректността на въвежданите данни. Пресметнатите и съхранете в едномерни масиви третия ъгъл, лицето и периметъра на всеки триъгълник. Отпечатайте всички данни за триъгълниците в подходящ вид на екрана. Намерете кой от триъгълниците имат най малък и най-голям въведен радиус и отпечатайте данните на тези триъгълниците, намиращи се на поредните номера-между тях.
Обособете във функции подходящи части от програмата си.