+ Reply to Thread
Results 1 to 4 of 4

Thread: Контролни работи по К.П. (Конспект)

 1. #1
  All knowing Bloo_uni's Avatar
  Join Date
  Oct 2010
  Posts
  182

  Контролни работи по К.П. (Конспект)

  Изтегли-> клик (или линка долу)
  Attached Files

 2. #2
  All knowing Bloo_uni's Avatar
  Join Date
  Oct 2010
  Posts
  182
  Контролна работа 1. Упражнения 2-5.


  2.1 Опишете сигналите на LPT порта в режим SPP.

  2.2 Начертайте времедиаграма на обмен на данни между PC и печатащо устройство.

  2.3 Опишете регистрите на LPT порт.

  2.4 Опишете режимите на работа на LPT порт.

  2.5 Опишете алгоритъма на изпращане на байт към принтер при Centronics интерфейс.

  2.6 Начертайте и обяснете времедиаграмите на запис и на четене при режим EPP.

  2.7 Опишете BIOS функциите за управление на LPT порт в режим Centronics.

  2.8 Как се поддържа програмно LPT порта в различни режими на работа от BIOS и OS?

  2.9 Как BIOS открива и инициализира инсталираните LPT портове? Какво е Time-out константа?

  3.1 Начертайте нивата на сигналите за източник и приемник на RS232.

  3.2 Опишете сигналите на UART, използвани в COM порта.

  3.3 Избройте регистрите на UART и опишете функциите им.

  3.4 Опишете как се инициализира UART при директно управление на COM порта.

  3.5 Кое прекъсване на BIOS управлява серийните портове и кои негови функции се ползват?

  3.6 Как се задава скоростта на обмен на UART ? Дайте пример за скорост 1200 b/s.

  3.7 Опишете интерфейс RS485.

  3.8 Опишете принципите на асинхронния сериен обмен.

  3.9 Какви параметри на серийния обмен поддържа UART в PC?

  3.10 Програмно управление на серийните интерфейси. Прекъсвания и служебни клетки, използвани при сериен обмен.

  4.1 Опишете интерфейс PS/2 и начертайте времедиаграма на сигналите му.

  4.2 Кои служебни клетки от RAM използва BIOS при управление на клавиатурата ?

  4.3 С кое прекъсване BIOS обслужва клавиатурата и кои негови функции се ползват?

  4.4 Как се управлява клавиатурния буфер?

  4.5 Опишете принципа на работа и начина на функциониране на клавиатура за PC.

  4.6 Начертайте и обяснете блок-схема на клавиатура за PC.

  4.7 Клавиатурен контролер. Предназначение и действие.

  4.8 Клавиатурен адаптер в PC. Регистри и функции. Начин на работа.

  5.1 Начертайте блок-схема на оптомеханична мишка.

  5.2 Опишете протокола на обмен за МS-Mouse и PC-Mouse.

  5.3 Как MS-DOS поддържа програмно мишка?

  5.4 Как се осъществява поддръжка на мишка от MS-DOS чрез TSR? Как се извикват функциите на драйвера?

  5.5 Какво представлява гейм-порта и как се въвежда аналогова информация от джойстик?

  5.6 PS/2 порт за мишка.

  5.7 Функции на драйвера на Microsoft Mouse. Принципи на управление от драйвера.

  5.8 Видове джойстици. Принципи на работа.

  5.9 Принцип на действие на оптична мишка.

  5.10 Принцип на действие и класификация на посочващите устройства.

 3. #3
  All knowing Bloo_uni's Avatar
  Join Date
  Oct 2010
  Posts
  182
  Контролна работа 2. Упражнения 6-9.


  6.1 Начертайте блок-схема на матрично печатащо устройство.

  6.2 Начертайте времедиаграма на предаване на 1 байт данни от PC към ПУ по “Centronics” интерфейс.

  6.3 Опишете сигналите на интерфейс “Centronics” между PC и ПУ.

  6.4Какви функции на BIOS се ползват за реализиране на обмен с ПУ по интерфейс “Centronics”?

  6.5 Как BIOS открива и регистрира инсталираните паралелни портове? Как ги инициализира?

  7.1 Начертайте схема, която илюстрира принципа на действие на лазерен принтер.

  7.2 Начертайте опростена схема на сканиращата система за лазерен принтер.

  7.3 Опишете накратко технологиите за мастилено-струен печат.

  7.4 Какви езици за управление на принтери познавате? Опишете техните особености.

  7.5 Как се поддържат програмно от Windows лазерните и мастилено-струйните принтери?

  7.6 За какво служи опашката за печат и какъв е форматът на данните в нея?

  8.1 Опишете основните блокове на плотера.

  8.2 Какви са основните технически данни на плотер SE284?

  8.3 Опишете режимите на работа на плотера и как се задават те.

  8.4 Опишете формата на командите на плотера.

  8.5 Как се задават координатите на точка в чертожното поле и каква е връзката им с разстоянието от началото до точката?

  8.6 Как се настройва приложението Hyper Terminal за работа с плотер?

  9.1 Начертайте блок-схема на настолен скенер. Какви интерфейси се ползват за връзка с PC?

  9.2 Какви са конструктивните различия при скенерите, използващи CCD и CIS сензори?

  9.3 Опишете програмната поддръжка на настолен скенер.

  9.4 Кои са основните параметри на скенера?

  9.5 Каква е технологията за сканиране на цветни изображения? Опишете работата на CCD линия.

 4. #4
  All knowing Bloo_uni's Avatar
  Join Date
  Oct 2010
  Posts
  182
  Контролна работа 3. Упражнения 10-13.


  10.1 Начертайте блок-схема на монохромен видеомонитор.

  10.2 Начертайте времедиаграма на токовете през отклонителните бобини на кинескопа.

  10.3 Опишете ЕЛТ за цветен видеомонитор.

  10.4 Опишете ЕЛТ за монохромен видеомонитор.

  10.5 Какви геометрични изкривявания могат да се коригират във видеомониторите с ЕЛТ?

  10.6 Начертайте блок-схема на видеоконтролер.

  10.7 Видео BIOS. Основни функции и извикването им.

  10.8 Какво е VESA и Super VGA? Видеорежими и видеодрайвери.

  11.1 Начертайте блок схема на FDD.

  11.2 Опишете начина на разполагането на информацията върху дискета.

  11.3 Опишете накратко сигналите на FDC.

  11.4 Опишете програмното обслужване на FDD.

  12.1 Начертайте блок-схема и опишете основните блокове на HDD.

  12.2 Какво е SMART?

  12.3 Опишете какво представлява LBA.

  12.4 Програмна поддръжка на HDD.

  13.1 Начертайте блок-схема на CD ROM устройство.

  13.2 Начертайте блок-схема на оптична глава за CD ROM.

  13.3 Опишете програмната поддръжка на CD ROM устройство.

  13.4 Кои са основните следящи системи в оптично дисково устройство? За какво служат?

  13.5 Какви видове оптични носители познавате?

  13.6 Какви области различаваме върху оптичен диск?

  13.7 Видове DVD.

+ Reply to Thread

Similar Threads

 1. Replies: 0
  Last Post: 18-01-2014, 08:53 AM
 2. Replies: 0
  Last Post: 03-10-2012, 03:13 PM
 3. Компютърна периферия - учебник, лаб. упр.
  By Bloo_uni in forum Koмпютъpнa пeрифeрия
  Replies: 0
  Last Post: 17-02-2012, 11:39 AM
 4. Конспект и литература по КП
  By Bloo in forum Koмпютъpнa пeрифeрия
  Replies: 0
  Last Post: 15-02-2012, 07:19 AM
 5. Replies: 2
  Last Post: 11-11-2011, 03:36 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts