CP_Literature - литература за предмета компютърна периферия
Labs_CP - литература за лабораторните упражнения по КП

изтегли