HTML Code:
<html>
<head>
<title>Домашно по Web Design</title>
<meta name="description" content="Домашното по Web, 5та група, 6ти поток, фак. номер: 106415">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=windows-1251">

<script language="javascript">
  var web_ocenka = 0;
  var pik_ocenka = 0;
  var math_ocenka = 0;
  var el_ocenka = 0;
  var flag = 1;
  
  function egn(val)
  {
    var temp = val.value;
    if( isNaN(temp) )
    {
      alert("Това не е цифра!"); 
      val.value = temp.slice(0, temp.length-1);
    }
    
  }
  function fnomer(val)
  {
    var temp = val.value;
    if( isNaN(temp) )
    {
      alert("Това не е цифра!"); 
      val.value = temp.slice(0, temp.length-1);
    }
    
  }  
  function results()
  {
    if(b.elements[0].value.length < 2)
    {
       alert("Невалидно име. Трябва да е поне 2 знака!");
       flag = 0;
    }
    if(b.elements[1].value.length < 2)
    {
       alert("Невалидно име. Трябва да е поне 2 знака!");
       flag = 0;
    }
    if(b.elements[2].value != b.elements[3].value)
    {
       alert("Паролите не съвпадат");
       flag = 0;
    }
    if(b.elements[2].value.length < 6)
    {
      alert("Вашата парола е твърде кратка. Трябва да бъде поне 6 цифри.");
      flag = 0;
    }
    if(b.elements[4].value.length != 10)
    {
      alert("Въведеното ЕГН е с недостатъчна дължина! Трябва да е 10 цифри.");
      flag = 0;
    }
    if(b.elements[6].value.length < 1)
    {
      alert("Не сте въвели номер на групата!");
      flag = 0;
    }
    if(b.elements[7].value.length < 1)
    {
      alert("Не сте въвели номер на потока!");
      flag = 0;
    }
    
  
    for( i = 8; i <= 12; i++)
    {
      if( b.elements[i].checked )
          web_ocenka = parseFloat( b.elements[i].value );
    }
    for( i = 13; i <= 17; i++)
    {
      if( b.elements[i].checked )
          pik_ocenka = parseFloat( b.elements[i].value );
    }
    for( i = 18; i <= 22; i++)
    {
      if( b.elements[i].checked )
          math_ocenka = parseFloat( b.elements[i].value );
    }
    for( i = 23; i <= 27; i++)
    {
      if( b.elements[i].checked )
          el_ocenka = parseFloat( b.elements[i].value );
    }

    if( !flag )
    {
      document.getElementById("msg").innerHTML = "<font color='#EE0000'><b>Грешка!</b> Невалидни данни. <br>Моля поправете си данните за да продължите.</font><br><i>Моля, натиснете ОК и пак пробвайте.</i> <br><input type='button' onClick='history.go()' value='ОК'>";
    }else
    {
      document.getElementById("msg").innerHTML = "<b>Здравей, " + b.elements[0].value + " "+ b.elements[1].value + "</b>.<br>С ЕГН: "+ b.elements[4].value +"<br>С Факултетен номер: "+ b.elements[5].value +"<br>От "+ b.elements[6].value +"-а група.<br>От "+ b.elements[7].value +"-и поток. <br>Вашият средноаритметичен успех е: " + ( (web_ocenka + pik_ocenka + math_ocenka + el_ocenka)/4 ) +"<br><i>Браво!</i><br><br>Въведи нови данни? <input type='button' onClick='window.location.href=window.location.href' value='Да!' >";    }
  }
</script>

</head>
<body bgcolor="#EAEAEA" text="#333333">

Моля попълнете вашите данни:
<form name="b">
<table>
<br>
<tr>
  <td>Име: </td>
  <td><input type="text"></td>
</tr>

<tr>
  <td>Фамилно име: </td>
  <td><input type="text"></td>
</tr>

<tr>
  <td>Парола:</td>
  <td><input type="password"></td>
</tr>
<tr>
  <td>Повторете паролата: </td>
  <td><input type="password"></td>
</tr>
<tr>
  <td>Вашето ЕГН: </td>
  <td><input type="text" onkeyup="egn(this);"></td>
</tr>

<tr>
  <td>Факултетен номер: </td>
  <td><input type="text" onkeyup="fnomer(this);"></td>
</tr>

<tr>
  <td>Група №: </td>
  <td><input type="text"></td>
</tr>
<tr>
  <td>Поток №: </td>
  <td><input type="text"></td>
</tr>

</table>
<br>Моля въведете Вашите оценки от изпитната Ви сесия:
<table name="f">
<tr>
  <td>Оценка по Web Design: </td>
  <td>
    6<input name="web" type="radio" value="6">
    5<input name="web" type="radio" value="5">
    4<input name="web" type="radio" value="4">
    3<input name="web" type="radio" value="3">
    2<input name="web" type="radio" value="2">
  </td>
</tr>

<tr>
  <td>Оценка по ПИК: </td>
  <td>
    6<input name="pik" type="radio" value="6">
    5<input name="pik" type="radio" value="5">
    4<input name="pik" type="radio" value="4">
    3<input name="pik" type="radio" value="3">
    2<input name="pik" type="radio" value="2">
  </td>
</tr>

<tr>
  <td>Оценка по Математика: </td>
  <td>
    6<input name="math" type="radio" value="6">
    5<input name="math" type="radio" value="5">
    4<input name="math" type="radio" value="4">
    3<input name="math" type="radio" value="3">
    2<input name="math" type="radio" value="2">
  </td>
</tr>

<tr>
  <td>Оценка по Електротехника: </td>
  <td>
    6<input name="el" type="radio" value="6">
    5<input name="el" type="radio" value="5">
    4<input name="el" type="radio" value="4">
    3<input name="el" type="radio" value="3">
    2<input name="el" type="radio" value="2">
  </td>
</tr>

<tr>
  <td><input type="button" onclick="results()" value="Изпълни"> <input type="reset" value="Изтрий всичко"></td>
</tr>
</table>
</form>
<div id="msg"></div>
</body>
</html>