+ Reply to Thread
Results 1 to 2 of 2

Thread: 3.1.2011 OOP - задача за изпит (условие)

 1. #1
  All knowing Bloo_uni's Avatar
  Join Date
  Oct 2010
  Posts
  182

  3.1.2011 OOP - задача за изпит (условие)

  Задачи за изпит по ООП
  от предния път

  Всяка функция носи г/д по 4-5точки
  I Reader - Да се състави клас читател, включващ две член променливи: име и фак. номер от тип стринг и конструктори - подразбиращ се, експлицитен, копиращ.

  //копиращия конструктор има същия параметър и обект от съшия клас
  Reader (const Reader &ob)

  Функции: четене и запис
  // да се прави сет и гет на всяка член функция
  // функция get e свързан с типа на член променливата на която правим гет

  Функция която сравнява за по-малко по дадения параметър обект с текущия по факултетния номер
  bool compareTo(const Reader &arg0);
  Функция която сравнява за еквивалентност подадения параметър обект с текущия по факултетен номер
  bool equals (const Reader &arg0);

  Оператори към този клас:
  operator<< - извежда в указан изходен поток
  operator>> - чете от указан входен поток

  II Да се състави клас LibraryBook, който е наследник на Reader, частни променливи - име на книгата (string), и статус заета/свободна (bool status.
  Конструктори: подразбиращ се, експлицитен, копиращ.
  //експлицитния ->
  LibraryBook(string bookName, bool &Available, string Name, string facN)

  Функции:
  - заемане на книгата променя статуса
  takeBook(){ status=1;}

  - връщане на книга
  returnBook(){ status=0;}

  - презаема книга за читателя от книгата параметър
  bool setReaderData( const LibraryBook &bookname)

  - четене, запис на всичките полета (bookName, status) (set, get)

  - функция заета ли е книгата
  bool isAvailable()

  - сравнява за еквивалентност по дадения параметър обект с текущия по всички данни
  bool equals(const LibraryBook &arg0)

  - сравнява за по-малко по дадения параметър обект с текушия по име на книгата
  bool compareTo( const LibraryBook &arg0);

  Оператор указва в изходен поток (<<), въвежда или чете от указан входен поток (>>)

  III Главна функция main()
  1- Създава вектор от книги, добави обекти LibraryBook по експлицитен конструктор
  2- заема 2 книги от вектора и ги извежда на конзолен - изход takeBook();
  3- освобождава 2 книги от вектора и ги извежда на конзолен изход - returnBook();
  4- установява име на книга от друга кинига. setReaderData

 2. #2
  Оказа се, че имам решението на условието от предната тема

  Условие:
  I. Да се състави class Student скрити членове факултетен номер (низ), група (число), публични функции - конструктори - подразбиращ се и експлицитен, set и get за всички членове. Оператори за сравнение по-малък факултетен номер и потоков вход и изход. (ostream)
  (до към 3)
  II. Да се състави клас Exam скрили членове: име на упражнение (низ) и вектор от студенти с който се провежда упражнението. Публични функции: конструктори - подразбиращ се и експлицитен само по име на упражнението. Set и get на име на упражнението, четене на вектора. Сортиране на студентите във вектора по факултетен номер. Оператори: сравнение за по-малък по име на упражнение, за равно на име на упражнение, потоков вход-изход.
  (до към 4+)
  III Да се състави клас Course (дисциплина). Скрити членове: име на дисциплината (низ), вектор от обекти exam, който включва дисциплината. Публични функции: конструктори - подразбиращ се и експлицитен само по име на файл с данни.
  Формат на текстови файл:
  <име на дисциплината>
  <име на упражнение> <име на студент> <група> <име на студент> <група> ...
  Публични функции: четене и промяна на име на дисциплина. Създаване на множество от студенти, подредени по факултетен номер, връща set<Student> .
  Създаване на списък от не повтарящите се групи от студентските данни, с който се провежда зададеното с параметър упражнение - връща list<int>.
  Създаване на карта с ключ име на упражнение и списък с номера на неповтарящи се групи с който се провежда всяко упражнение - връща mat<string, list<int>>
  Оператори потоков вход, изход.
  (до 5)
  IV
  Да се състави шаблонен клас функция SetPrinter за отпечатване на конзолен изход на множество от обекти от шаблонен тип.
  V Да се състави шаблонен клас функция ListPrinter за отпечатване на конзолен изход на име на списъка низ и списък от обекти от шаблонен тип.
  VI. Главна функция за създаване на III и тест на функциите му.
  (до 6)

  Код:
  Code:
  #include<algorithm>
  #include<iostream>
  #include<fstream>
  #include<string>
  #include<vector>
  #include<list>
  #include<set>
  #include<map>
  
  using namespace std;
  
  template<class T>
  class temp{
    T T_elem1;
    T T_elem2;
    T T_elem3;
  public:
    temp(T _T_elem1, T _T_elem2, T _T_elem3){
      T_elem1=_T_elem1;
      T_elem2=_T_elem2;
      T_elem3=_T_elem3;
    }
    T print();
  };
  
  template<class T>
  class temp2{
    list<T> _list;
  public:
    temp2(T _T_elem1, T _T_elem2, T _T_elem3){
      _list.push_back(_T_elem1);
      _list.push_back(_T_elem2);
      _list.push_back(_T_elem3);
    }
    T print();
    T listPrinter();
  };
  
  template<class T>
  T temp<T>::print(){
    cout<<"Templates\n\n"<<"Elem 1: "<<T_elem1<<endl<<"Elem 2: "<<T_elem2<<endl<<"Elem 3: "<<T_elem3<<endl<<endl;
    return 0;
  }
  template<class T>
  T temp2<T>::listPrinter(){
    cout<<"======Template List======\n\n";
    for(list<T>::iterator it=_list.begin();it!=_list.end();it++)
      cout<<"Elem : "<<*it<<endl;
    cout<<endl;
    return 0;
  }
  
  class Student{
    string f_num; //fakulteten nomer
    int group; //grupa
  public:
    Student(string _f_num="", int _group=0){
      f_num=_f_num;
      group=_group;
    }
    void set_f_num(string _f_num){
      f_num=_f_num;
    }
    void set_group(int _group){
      group=_group;
    }
    string get_f_num(){
      return f_num;
    }
    int get_group(){
      return group;
    }
    friend ostream &operator<<(ostream &stream, Student _student);
    friend istream &operator>>(istream &stream, Student &_student);
    bool operator==(Student &_student){
      return group == _student.group;
    }
  };
  
  class Exam{
    string name_exercise; //ime na uprajnenie
    vector<Student> vStudents; //vektor s obekti ot tip Student
    vector<Student>::iterator it_student; //iterator za vektor ot tip Student
  public:
    Exam(string _name_exercise=""){
      name_exercise=_name_exercise;
    }
    void set_name_exercise(string _name_exercise){
      name_exercise=_name_exercise;
    }
    string get_name_exercise(){
      return name_exercise;
    }
    void read_vector_student(){
      for(it_student=vStudents.begin(); it_student!=vStudents.end(); it_student++)
        cout<<*it_student;
    }
    void read_vector_student(set<Student> &_student){
      for(it_student=vStudents.begin(); it_student!=vStudents.end(); it_student++)
        _student.insert(Student(it_student->get_f_num(),it_student->get_group()));
    }
    void push_student(string _f_num, int _group){ //populvane na vektora
      vStudents.push_back(Student(_f_num,_group));
    }
    void sort_students(){
      sort(vStudents.begin(),vStudents.end());
    }
    void fill_list(list<Student> &_student){
      for(it_student=vStudents.begin(); it_student!=vStudents.end(); it_student++)
        _student.push_back(Student(it_student->get_f_num(),it_student->get_group()));
    }
    friend ostream &operator<<(ostream &stream, Exam _exam);
    friend istream &operator>>(istream &stream, Exam &_exam);
  };
  
  class Course{
    string name_course; //ime na disciplina;
    vector<Exam> vExam; //vektor s obekti ot tip Exam
    vector<Exam>::iterator it_exam; //iterator za vektor ot tip Exam
    set<Student> setStudents;
    set<Student>::iterator setIt;
    list<Student> listStudents;
    list<Student>::iterator studentIt;
    list<int> listGroups;
    list<int>::iterator groupIt;
  public:
    Course(){
      name_course="";
    }
    Course(string file_name){
      int flag=0, _group;
      string _string, _f_num, _name_ex;
      ifstream fin(file_name);
  
      if(!fin)
        cout<<"Allocation Error!\n\a";
      else
        while(!fin.eof()){ //4ete celiq fail
          if(!(fin>>_string).fail()){ //kato stigne interval
            flag++;
            switch(flag){
            case 1: name_course=_string; break;
            case 2: vExam.push_back(Exam(_string)); break; //imeto na uprajnenieto v Exam
            case 3: _f_num=_string; break;
            case 4: _group=atoi(_string.c_str());
                flag=2;
                it_exam=vExam.begin();
                it_exam->push_student(_f_num, _group); //populva vektora sus obekt ot tip Student
                break;
            }
          }
        }
      
    }
    void set_name_course(string _name_course){
      name_course=_name_course;
    }
    string get_name_course(){
      return name_course;
    }
    void set_students(){    
      for(it_exam=vExam.begin(); it_exam!=vExam.end(); it_exam++)
        it_exam->read_vector_student(setStudents);
  
      cout<<"========SET========\n";
      for(setIt=setStudents.begin();setIt!=setStudents.end();setIt++)
        cout<<*setIt;
    }
    void unique_list(string _name_exercise){
      for(it_exam=vExam.begin();it_exam!=vExam.end();it_exam++)
        if(it_exam->get_name_exercise()==_name_exercise)
          it_exam->fill_list(listStudents); //pravi kopie na dannite na studentite ot zadadenoto uprajnenie
      
      for(studentIt=listStudents.begin(); studentIt!=listStudents.end(); studentIt++)
        listGroups.push_back(studentIt->get_group()); //pravi list s grupite na studentite ot uprajnenieto
  
      listGroups.sort(); //sortira grupite
      listGroups.unique(); //maha tezi koito se povtarqt
  
      cout<<"=======UNIQUE LIST=======\n";
      for(groupIt=listGroups.begin();groupIt!=listGroups.end();groupIt++)
        cout<<"Group: "<<*groupIt<<endl; //izvejda grupite
    }
    void map_students(){
      map<string, list<int>> map_students;
      map<string, list<int>>::iterator mapIt;
  
      for(it_exam=vExam.begin();it_exam!=vExam.end();it_exam++)
          it_exam->fill_list(listStudents); //pravi kopie na dannite na studentite ot zadadenoto uprajnenie
      
      for(studentIt=listStudents.begin(); studentIt!=listStudents.end(); studentIt++)
        listGroups.push_back(studentIt->get_group()); //pravi list s grupite na studentite ot uprajnenieto
  
      listGroups.sort(); //sortira grupite
      listGroups.unique(); //maha tezi koito se povtarqt
      it_exam=vExam.begin();
      map_students.insert(pair<string, list<int>>(it_exam->get_name_exercise(), listGroups));
      mapIt=map_students.begin();
      
      cout<<"=======MAP=======\n";
      if(mapIt!=map_students.end()){
        cout<<"Exercise: "<<mapIt->first<<endl;
        for(groupIt=listGroups.begin();groupIt!=listGroups.end(); groupIt++)
          cout<<*groupIt<<endl;
      }
    }
    friend ostream &operator<<(ostream &stream, Course _course);
    friend istream &operator>>(istream &stream, Course &_course);
  };
  
  bool operator<(Student _studentA, Student _studentB){ //operator < za Student
    return (_studentA.get_f_num() < _studentB.get_f_num());
  }
  bool operator==(Student _studentA, Student _studentB){ //operator == za Student
    return (_studentA.get_f_num() == _studentB.get_f_num()); 
  }
  
  bool operator<(Exam _examA, Exam _examB){ //operator < za Exam
    return (_examA.get_name_exercise() < _examB.get_name_exercise());
  }
  bool operator==(Exam _examA, Exam _examB){ //operator == za Exam
    return (_examA.get_name_exercise() == _examB.get_name_exercise());
  }
  
  ostream &operator<<(ostream &stream, Student _student){ //cout for Student
    stream<<"F. Num: "<<_student.f_num<<endl<<"Group: "<<_student.group<<endl<<endl;
    return stream;
  }
  istream &operator>>(istream &stream, Student &_student){//cin for Student
    stream>>_student.f_num>>_student.group;
    return stream;
  }
  
  ostream &operator<<(ostream &stream, Exam _exam){ //operator << za Exam
    stream<<"Exam: "<<_exam.name_exercise<<endl<<endl;
    return stream;
  }
  istream &operator>>(istream &stream, Exam &_exam){ //cin for Student
    stream>>_exam.name_exercise;
    return stream;
  }
  
  ostream &operator<<(ostream &stream, Course _course){ //operator << za Course
    stream<<"Course: "<<_course.name_course<<endl<<endl;
    for(_course.it_exam=_course.vExam.begin(); _course.it_exam!=_course.vExam.end(); _course.it_exam++){
      cout<<*(_course.it_exam);
      _course.it_exam->read_vector_student();
    }
    return stream;
  }
  istream &operator>>(istream &stream, Course &_course){ //cin for Course
    stream>>_course.name_course;
    return stream;
  }
  
  int main(){
    Course obj("students.txt");
    temp2<int> obj4(2,6,14);
    temp<int> obj1(3,2,4);
    temp<char> obj2('A','B','C');
    temp<double> obj3(1.3,4.1,2.1);
  
    cout<<obj; //izvejda studentite
    obj.set_students(); //set 
    obj.unique_list("OOP"); //unique list
    obj.map_students();
    obj1.print();
    obj2.print();
    obj3.print();
    obj4.listPrinter();
    system("pause");
    return 0;
  }
  Още едно решение:
  Code:
  // Student_Exam_Course.cpp : Defines the entry point for the console application.
  //
  
  #include "stdafx.h"
  #include <iostream>
  #include <stdio.h>
  #include <vector>
  #include <algorithm>
  #include <iterator>
  #include <cstring>
  #include <string>
  #include <fstream>
  #include <set>
  #include <list>
  #include <map>
  
  using namespace std;
  
  class Student
  {
      private:
      string faknomer;
      int grupa;
      public:
      Student()
      {
        faknomer = "";
        grupa = 0;
      }
      Student(string fn,int gr)
      {
        faknomer = fn;
        grupa = gr;
      }
      string getFN()
      {
        return faknomer;
      }
      int getGR()
      {
        return grupa;
      }
      void setFN(string fn)
      {
        faknomer = fn;
      }
      void setGR(int gr)
      {
        grupa = gr;
      }
      bool operator < (Student ob1) const
      {
        return faknomer<ob1.faknomer;//strcmp(ob1.faknomer.c_str(),faknomer.c_str());
      }
      friend ostream &operator <<(ostream &potok,Student ob)
      {
        potok << "FN: " << ob.faknomer << " GRUPA: " << ob.grupa << endl;
        return potok;
      }
      friend istream &operator>> (istream &potok,Student ob)
      {
        potok >> ob.faknomer >> ob.grupa;
      }
  };
  
  class Exam
  {
      private:
      string ime;
      vector<Student> students;
      public:
      Exam()
      {
        ime = "";
        students.clear();
      }
      Exam(string name)
      {
        ime = name;
      }
      void setName(string name)
      {
        ime = name;
      }
      string getName()
      {
        return ime;
      }
      Student getStudent(int index)
      {
        return students[index];
      }
      int studentCount()
      {
        return students.size();
      }
      void addStudent(string fn,int gr)
      {
        Student tmp(fn,gr);
        students.push_back(tmp);
      }
      void sortV()
      {
        sort(students.begin(),students.end());
      }
      bool operator <(Exam ob) const
      {
        return ime<ob.ime;//strcmp(ime.c_str(),ob.ime.c_str());
      }
      bool operator ==(Exam ob) const
      {
        //if(!strcmp(ime.c_str(),ob.ime.c_str()))
        // {
          return ime==ob.ime;//true;
        //}
      }
      friend ostream &operator <<(ostream &potok,Exam ob)
      {
        potok << "Ime na uprajnenieto: " << ob.ime << " \n Studenti: " << endl;
        vector<Student>::iterator it = ob.students.begin();
        while(it!=ob.students.end())
        {
          potok << *it;
        }
        return potok;
      }
      friend istream &operator>> (istream &potok,Exam ob)
      {
        potok >> ob.ime;
  
      }
  };
  
  class Course
  {
   private:
        string dIme;
        vector<Exam> courses;
    public:
        Course()
        {
          dIme = "";
          courses.clear();
        }
        Course(string fname)
        {
          ifstream f(fname.c_str());
          if (!f)
          {
              return;
          }
          string buf;
          f >> buf;
          dIme = buf;
          while(f.good())
            {
              buf = "";
              string uIme;
              f >> buf;
              if(buf != "") uIme=buf;
              else break;
              Exam tmp(uIme);
              char temp = f.get();
              while((f.good()) && (temp!='\n'))
              {
                string fn,gr;
                f>> fn;
                f>> gr;
                tmp.addStudent(fn,atoi(gr.c_str()));
                temp = f.get();
              }
              courses.push_back(tmp);
            }
        }
        string getName()
        {
          return dIme;
        }
        void setName(string name)
        {
          dIme = name;
        }
        set<Student> faknomer()
        {
          set<Student> res;
          vector<Exam>::iterator it = courses.begin();
          while(it!=courses.end())
          {
            it->sortV();
            for(int i=0;i<it->studentCount();i++)
            {
              res.insert(it->getStudent(i));
            }
            it++;
          }
          return res;
        }
        list<int> upr(string nam)
        {
          list<int> res;
          vector<Exam>::iterator it = courses.begin();
          while(it!=courses.end())
          {
            string ime = it->getName();
            if(!strcmp(ime.c_str(),nam.c_str()))
            {
              for(int i=0;i<it->studentCount();i++)
                {
                  Student tmp = it->getStudent(i);
                  res.push_back(tmp.getGR());
                }
            }
            it++;
          }
          res.unique();
          return res;
        }
        map<string,list<int>> allUpr()
        {
          map<string,list<int>> res;
          vector<Exam>::iterator it = courses.begin();
          while(it!=courses.end())
          {
            string ime = it->getName();
            list<int> upraj = upr(ime);
            res[ime] = upraj;
            it++;
          }
          return res;
        }
        friend ostream &operator <<(ostream &potok,Course ob)
        {
        potok << "Ime na disciplinata: " << ob.dIme << " \n Uprajeniq: " << endl;
          vector<Exam>::iterator it = ob.courses.begin();
          while(it!=ob.courses.end())
          {
            potok << "\t" << it->getName() << ":" << endl << "Students : " << endl ;
             for(int i=0;i<it->studentCount();i++)
                {
                  Student tmp = it->getStudent(i);
                  potok << tmp.getFN() << "\t" << tmp.getGR() << endl;
                }
            it++;
          }
          return potok;
        }
        friend istream &operator>> (istream &potok,Course ob)
        {
        potok >> ob.dIme;
  
        }
  
  };
  
  template <typename T>
  void SetPrinter(T ob)
  {
    cout << ob;
  }
  
  template <typename T>
  void ListPrinter(list<T> l)
  {
    copy(l.begin(),l.end(),ostream_iterator<T>(cout," "));
  }
  
  int main()
  {
    Course o("input.txt");
    cout << o;
    cout << endl << "LIST GRUPI OOP1: ";
    list<int> l1 = o.upr("OOP1");
    copy(l1.begin(),l1.end(),ostream_iterator<int>(cout," "));
    cout << endl;
    map<string,list<int>> upr = o.allUpr();
    map<string,list<int>>::iterator it = upr.begin();
    cout << endl << "MAP:";
    while(it!=upr.end())
    {
      cout << endl << it->first << " = " ;
      list<int> tmp = it->second;
      list<int>::iterator it2 = tmp.begin();
      while(it2!=tmp.end())
      {
        cout << *it2 << " ";
        it2++;
      }
      it++;
    }
    cout << endl <<endl<< "SET STUDENT: " << endl;
    set<Student> studs = o.faknomer();
    set<Student>::iterator it3 = studs.begin();
    while(it3!=studs.end())
    {
      cout << *it3 ;
      it3++;
    }
    cout << endl << "SET PRINTER: " << endl;
    SetPrinter<Course>(o);
    cout << endl << "LIST PRINTER: " << endl;
    ListPrinter<int>(l1);
    return 0;
  }
  Crazy forum admin
  PS: sorry for adverts, but bills ain't gonna pay themselves

+ Reply to Thread

Similar Threads

 1. Replies: 0
  Last Post: 25-10-2011, 04:39 PM
 2. Replies: 0
  Last Post: 24-10-2011, 06:29 PM
 3. Replies: 0
  Last Post: 08-10-2011, 12:23 AM
 4. АСЛС - решени задачи
  By Bloo in forum Други (УП, AСЛС, OKE)
  Replies: 0
  Last Post: 28-06-2011, 07:18 PM
 5. Replies: 4
  Last Post: 16-05-2011, 02:59 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts