+ Reply to Thread
Results 1 to 1 of 1

Thread: 13.12.12 ООП Алгоритми

 1. #1
  All knowing Bloo_uni's Avatar
  Join Date
  Oct 2010
  Posts
  182

  13.12.12 ООП Алгоритми

  ООП Алгоритми

  1. Най-често използвани алгоритми
  #include <algorithm>
  #include <numeric>
  #include <functional>

  а) алгоритми за търсене
  find, find_end, find_first_of, find_if
  Функция find връща позиция за итератора.

  search, search_n (numeric?)

  count, count_if - връща цели числа, номера на повторението

  б) преобразуващи алгоритми
  (3 взаимозаменяеми алгоритми)
  transform
  generate
  for_each
  swap
  remove_copy - копира всички без даден елемент
  sort
  reverse (Обратен на sort)
  random_shuffle
  unique, unique_copy
  replace_if, remove_if
  rotate


  Работят с позиции на итератора (от и до къде). Нуждаят се от (име на потребителска) функция, която се прилага върху всеки елемент в контейнера (т.е. върху от първия до последния елемент на контейнера).

  в) Статистически функции
  accumulate - натрупва суми и произведения
  inner_product - натрупва сума от поелементните произведения на два контейнера.
  max, min, min_element - работят с изреждане на елементи


  2. Приложение на accumulate
  accumulate(v1.begin(), r1.end(), 0.0);
  0.0 - начална стойност на сумата
  accumulate(v1.begin(), v1.end(), 1.0), multiplies<float>());
  accumulate(v2.begin(), v2.end(), string("") );


  1 Задача:
  Създайте на С++ вектор тип float от 5 елемента и вектор тип string също от 5 елемента.
  Използвайки алгоритъма accumulate намерете сумата от елементите от първия вектор, произведението от елементите от първия вектор и слепете всички низове на втория вектор.

  2. Приложение на inner_product
  вектор v3
  inner_product(v1.begin(), v1.end(), v3.begin(), 0.0);

  3. Приложения на find и for_each
  Използвайте алгоритъма find за да намерите на коя позиция стой числото 4.5 и извадете стойностите на всички елементи от позицията на числото до края.

  vector<float>:: iterate pos1;
  pos1=find(v1.begin(), v1.end(), 4.5);
  for_each(pos1, v.end(), print;

  Колко пъти се среща 5.5?
  count(v1.begin, v1.end(), 5.5);

  Приложение на remove_copy

  Всички елементи на v1 заместете с техните удвоени елементи

  random_shuffle(v6.begin(), v6.end() );

  e.erase(remove(e.begin(), e.end(), pred), e.end() );
  изтрива всички стойности от вектора за която Pred връща стойност true.

  Code:
  #include <iostream>
  #include <algorithm>
  #include <numeric>
  #include <functional>
  #include <vector>
  #include <string>
  
  using namespace std;
  
  vector<float>::iterator pos;
  
  void print(float elem)
  	{	cout<<elem<<" ";	}
  
  void multiplied()
  	{	}
  
  void main(){
  
  	vector<float> v1, v6;
  	vector<string> v2;
  	vector<float> v3;
  	vector<float> v4(5);
  
  	v1.push_back(1);
  	v1.push_back(2.0);
  	v1.push_back(3.0);
  	v1.push_back(4.0);
  	v1.push_back(5.5);
  
  	v2.push_back("a ");
  	v2.push_back("b ");
  	v2.push_back("c ");
  	v2.push_back("d ");
  	v2.push_back("e ");
  
  	v3.push_back(4.5);
  	v3.push_back(5.5);
  	v3.push_back(7.0);
  	v3.push_back(8.0);
  	v3.push_back(9.5);
  
  
  	cout<<"\n Accumulate vector 1: "<<accumulate(v1.begin(), v1.end(), 1.0, multiplies<float>())<<endl;
  	cout<<"\n Accumulate vector 2: "<<accumulate(v2.begin(), v2.end(), string(" ") )<<endl;
  	cout<<"\n Inner_product of v1&v3: "<<inner_product(v1.begin(), v1.end(), v3.begin(), 0.0)<<endl;
  
  	pos=find(v3.begin(), v3.end(), 5.5);
  	cout<<"\n Found '5.5' in v3: "; if(*pos)cout<<"yes\n";
  	
  	cout<<"\n V3 after 5.5 : ";
  	for_each(pos, v3.end(), print );
  	cout<<endl;
  
  	cout<<"\n Broj namereni puti 5.5: "<<count(v1.begin(), v1.end(), 5.5)<<endl;
  
  	//vrushta celiq vektor bez dadenata stojnost
  	cout<<"\n Remove_copy: "<<*remove_copy(v1.begin(), v1.end(), v4.begin(), 5.5)<<endl;
  
  //	cout<<"\n Transform: "<<transform(v1.begin(), v1.end(), v1.begin(), print );
  
  
  	
  cout<<endl;
  }
  Code:
   Accumulate vector 1: 132
  
   Accumulate vector 2: a b c d e
  
   Inner_product of v1&v3: 120.75
  
   Found '5.5' in v3: yes
  
   V3 after 5.5 : 5.5 7 8 9.5
  
   Broj namereni puti 5.5: 1
  
   Remove_copy: 0
  
  Press any key to continue
  Страница 242, 4, 5, 6
  Last edited by Bloo_uni; 13-12-2011 at 06:49 PM.

+ Reply to Thread

Similar Threads

 1. Replies: 2
  Last Post: 09-02-2015, 07:27 PM
 2. Програмни системи 21.03.2012
  By Bloo_uni in forum Програмни Сист.
  Replies: 0
  Last Post: 21-03-2012, 12:04 PM
 3. Програмни Системи 14.03.2012
  By Bloo_uni in forum Програмни Сист.
  Replies: 1
  Last Post: 14-03-2012, 12:42 PM
 4. Програмни системи - пълна информация
  By Bloo_uni in forum Програмни Сист.
  Replies: 0
  Last Post: 15-02-2012, 11:16 AM
 5. Лекции по ООП на В. Николов (2004)
  By Bloo in forum ООП - 1част (C++)
  Replies: 0
  Last Post: 29-09-2011, 03:58 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts